Obrazy artysty ‘Caravaggio

Caravaggio

Opis obrazu Michała Anioła Merisi da Caravaggio „Muzycy”

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) był malarzem włoskim. Innowator malarstwa europejskiego, miłośnik realizmu i pasjonat harmonijnie dopasowanych autoportretów do własnych obrazów. Chodzi o niego, Caravaggio. Artysta od razu stworzył swoje złożone kompozycyjnie […]

Opis obrazu Caravaggia „Śpiący Kupidyn”

W czasie, gdy Caravaggio zaczął malować ten obraz, większość ludzi głęboko wierzyła, że ​​samo zanurzenie się we śnie może służyć jako symbol wyzwolenia z takiej jakości jak zmysłowość. Do niego dążyli rycerze, […]

Opis obrazu Caravaggia „Pocałunek Judasza”

Obraz, napisany przez mistrza Michała Anioła Caravaggia, znajduje się w Dublinie w Irlandii, a jego dokładna kopia – aż do sensacyjnej kradzieży w Odessie na Ukrainie. Fabuła Bileyska w sercu obrazu opowiada […]

Opis obrazu Caravaggia „Dawid i Goliat (1601)”

Ten obraz został zamówiony u artysty przez kardynała Scipione Borghese. Dawid i Goliat, na podstawie informacji biblijnych, byli bohaterami starożytności. Dawid miał zostać królem Żydów, a Goliat był olbrzymem – Filistynem. Jedna […]

Opis obrazu Caravaggia „Wróżka (1595)”

Obraz ten należy do gatunku i po raz pierwszy wspominali o nim biografowie artysty. Płótno przedstawia młodą dziewczynę, która jest Cyganką. Na jej twarzy widać lekki uśmiech, który kryje w sobie chęć […]

Opis obrazu Merisiego da Caravaggia „Zuboder” (1609)

W XVII i XVIII wieku przedstawianie scen rodzajowych rozpowszechniło się w sztuce, umożliwiając uchwycenie obrazów uczestniczących w osobliwych ujęciach, ukazując różnorodne doświadczenia bohaterów. Sam Caravaggio wniósł znaczący wkład w kształtowanie europejskiego malarstwa […]

Scroll To Top