Obrazy artysty ‘Losenko Anton

Losenko Anton

Opis obrazu Antona Losenki „Cudowny połów”

Fabuła oparta jest na biblijnej przypowieści o cudzie Pana nad brzegiem morza. Kompozycja i kolorystyka obrazu zostały uznane za godne, co pozwoliło artyście na kontynuację stażu we Francji. Płótno zostało zakupione przez […]

Opis obrazu Antona Losenki „Kaina”

Płótno artystyczne (1768), obecnie w Państwowym Muzeum Rosyjskim w Petersburgu. Obraz jest częścią tematyczną dużego płótna „Kain i Abel”. Autor przez wiele lat mieszkał w Europie, rozumiejąc kunszt genialnych artystów, szlifując każde […]

Opis obrazu Antona Losenki „Abla”

Rok powstania – 1768 Zdjęcie można zobaczyć w Muzeum Sztuk Pięknych w Charkowie. Artysta przez kilka lat studiował malarstwo klasyczne za granicą, doskonaląc swoje umiejętności pisarskie. Tworząc kopie z obrazów wielkiego Rafaela, […]

Scroll To Top