Obrazy artysty ‘Małżeństwo Georges

Małżeństwo Georges

Opis obrazu Georgesa Braque „Muzyk”

Georges Braque, multidyscyplinarny twórca sztuki, zapisał się w historii jako dekorator, rzeźbiarz i grafik. Opanował idee impresjonizmu, przez długi czas był pogrążony w fowizmie, wraz z wielkim Picassem uformował kierunek kubizmu, a […]

Opis obrazu Georgesa Braque „Mój rower”

Światowa kolekcja obrazów poświęconych tak genialnemu wynalazkowi ruchu, znanemu większości ludzi od dzieciństwa jako rower, nie jest tak duża. Wśród tych rzadkich okazów jest martwa natura Georgesa Braque’a, która ma odpowiednią nazwę […]

Scroll To Top