Opis ikony autorstwa Andrieja Rublowa „Zbawiciel w mocach”

Opis ikony autorstwa Andrieja Rublowa Zbawiciel w mocach

Ikona „Siła Zbawiciela”, namalowana przez Andrieja Rublowa w 1408 r., Jest jednym z jego najbardziej znanych i tajemniczych dzieł. Ikona wykonana jest w stylu bizantyjskim. Teraz jest w Galerii Trietiakowskiej (Moskwa).
Ponieważ Andriej Rublow był nie tylko utalentowanym artystą, ale także mnichem, wszystkie jego ikony są pełne duchowego znaczenia i szacunku dla Boga. Obraz „Siła Zbawiciela”

jest pełen symboliki i najgłębszego znaczenia.
Jezus Chrystus, władca widzialnego i niewidzialnego świata, jest przedstawiony w całej swojej chwale, otoczony przez anielskie siły niebieskie. Co wyjaśnia nazwę ikony. W ten sposób święci prorocy Ezechiel i Jan Teolog widzieli Pana w swoich cudownych wizjach. Prawą ręką błogosławi całe życie na ziemi, aw lewej ręce trzyma księgę życia, w której wypisane są imiona wszystkich ludzi, którzy dotarli do królestwa niebieskiego. Interpretują również, że może to być księga Starego i Nowego Testamentu lub księga objawień.
Wokół zbawiciela znajdują się figury geometryczne: niebieski owal to niebiańska kula, niebiański świat aniołów; czerwony kwadrat z wydłużonymi końcami oznacza ziemię; czerwony diament symbolizuje ognisty blask chwały Bożej.
Na krańcach czerwonego placu przedstawione są zwierzęta, symbolicznie oznaczające czterech ewangelistów głoszących słowo Boże na całym świecie. Anioł jest symbolem ewangelisty Mateusza i oznacza wcielenie Boga w człowieku. Lew jest symbolem Marka, identyfikuje królewską władzę syna Bożego. Byk jest symbolem Łukasza i oznacza ofiarę Zbawiciela. Orzeł jest symbolem Jana Ewangelisty i przedstawia duchową wizję.
Ikona „Siła Zbawiciela” jest prorocza. Pokazuje drugie przyjście Pana w całej chwale i majestacie, aby sądzić wszystkich, którzy żyją na ziemi.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis ikony autorstwa Andrieja Rublowa „Zbawiciel w mocach”