Opis obrazu Karla Bryullova „Ukrzyżowanie”

Opis obrazu Karla Bryullova Ukrzyżowanie

Artysta pracował na płótnie od 1836 do 1838 roku. Obraz powstał dla luterańskiej katedry świętych Piotra i Pawła, której twórcą był brat słynnego autora – A. P. Bryullova.

W malarstwie religijnym artysta starał się wprowadzić cechy prawdziwych przeżyć. Pisał obrazy bogate w fabułę, pełne obrazów i mające znaczenie historyczne.

„Ukrzyżowanie” żywo opowiada o ważnym epizodzie z ewangelicznej historii – o karze śmierci Jezusa Chrystusa. Bryullov przedstawił pięć postaci stojących obok krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa. Uwagę widza przyciąga przede wszystkim wyraz ich twarzy i rąk modlących się. Kolorystyka symbolizuje tragizm pracy. Promienie słońca padające z góry to kolejny znak, który mówi o lekkości i świętości ukrzyżowanego. Na ciemnym, przyćmionym tle postać unosi się, jakby zastygła w powietrzu.

class="resp-container">

Przedstawione są trzy Maryja – Maria Kleopova, Theotokos i Maria Magdalena, a także Jan Teolog i Józef z Arymatei, cierpiący i rozpaczający obok Chrystusa ukrzyżowanego na krzyżu.

Istnieje ogromna liczba prac artystów z różnych czasów i różnych korzeni, którzy próbowali uchwycić ten konkretny epizod Ewangelii, ale dzieło Karla Bryullova jest uznawane za jedno z najwspanialszych. Autor ma kolejną pracę graficzną o tym samym tytule, powstałą kilka lat wcześniej.

Różnica polega na tym, że przedstawia samego Jezusa Chrystusa w większym ujęciu. Wykonywany jest czarno-białym włoskim ołówkiem na papierze, w przeciwieństwie do późniejszej wersji – malował też olejem na płótnie. Oba obrazy znajdują się w Rosji: w 1835 roku w Moskwie w Galerii Trietiakowskiej, aw 1838 roku w Sankt Petersburgu w Muzeum Rosyjskim.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Karla Bryullova „Ukrzyżowanie”