Opis obrazu Michaiła Niestierowa „W Rosji” (Dusza ludu)

Opis obrazu Michaiła Niestierowa W Rosji (Dusza ludu) Niestierow wpadł na pomysł stworzenia obrazu „W Rosji” 10 lat przed jego namalowaniem i pierwotnie nosił nazwę „Chrześcijanie”. Autor dokonuje artystycznej refleksji o losach narodu rosyjskiego i jego kraju. Nic dziwnego, że w fabule widzimy zwroty akcji, które rozwijają się od starożytności do współczesności. Tutaj widzimy zarówno rozłam Rosji, jak i cara z patriarchą (inteligencja i lud). Jest też W. Sołowjew, Tołstoj i F. Dostojewski, i niewidomy żołnierz, siostra miłosierdzia. Ale wszyscy na tle rosyjskiego krajobrazu idą do samego Boga, do Najwyższego ideału ludzi w procesji krzyżowej. Każdy ma własną drogę do Boga, ale w końcu wszyscy zmierzają w tym samym kierunku: niektórzy robią to w pośpiechu, inni – powoli i pewnie. Ktoś z przodu i ktoś z tyłu, bez wątpienia jeden z radością, a drugi poważnie myślący. A przed tak urozmaiconą procesją stoi dwunastoletni

chłop. Według artysty jest najdoskonalszym ucieleśnieniem duszy ludu. Początkowo mistrz chciał namalować Jezusa prowadzącego tłum do Królestwa Bożego. Biorąc jednak pod uwagę współczesną krytykę, zrezygnował z obrazu Chrystusa w najnowszej wersji, ale jego obecność na płótnie jest nadal obecna, choć w wyblakłym od tamtych czasach obrazie starego Zbawiciela. Dlatego to właśnie chłopiec stał się centralnym obrazem ideologicznym na płótnie, podświadomie prowadząc każdego z nas do biblijnej prawdy: „Jak będziecie dzieci, wejdziecie do Królestwa Bożego”. Tym obrazem Niestierow wraz z Dostojewskim i popularną filozofią usiłował wcielić w siebie ideę usprawiedliwiania cierpienia ludzi w imię odkupienia jako narodową cechę Rosji. Obraz zawiera myśl autora, że samo wprowadzenie chrześcijaństwa w Rosji było etapem bardzo trudnym, a nawet bolesnym. Jest też ziarno wątpliwości: czyż nie został on celowo przykuty przy pomocy religii do wolnej rosyjskiej duszy w „kaftanie bezpieczeństwa” …


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „W Rosji” (Dusza ludu)