Opis obrazu Michaiła Szibanowa „Chłopski obiad”

Opis obrazu Michaiła Szibanowa Chłopski obiad

Chociaż niewiele wiadomo o Michaiłu Szibanowie jako rosyjskim artyście drugiej połowy XVIII wieku, pozostawił po sobie dziedzictwo kulturowe. Wiadomo o jego związkach z wszechmocnym księciem Potiomkinem oraz o malowaniu ikonostasów. Do historii sztuki rosyjskiej wszedł jednak dzięki swoim obrazom „Obchody kontraktu ślubnego” i „Portret Katarzyny II w stroju kempingowym”. W 1774 roku Michaił Szibanow namalował obraz Chłopska kolacja. Praca ta została opublikowana podczas powstania Pugaczowa. Tych z ówczesnego chłopstwa nikt jeszcze nie wzruszył, a nawet uchodzili za do pewnego stopnia skandaliczne, gdyż studentom szkół artystycznych nie wolno było nawet patrzeć na chłopów, żeby zepsuć „elegancki gust”. Oczywiście obraz „Chłopska kolacja” daleki jest od opisu prawdziwego życia chłopów, dzieło jest zbyt uroczyste i zdobione,

-->

Dlatego można argumentować, że Shibanov został umieszczony w jakichś ramach i nie mógł w pełni odzwierciedlić swojej wizji. Ale bez względu na wszystko, za parawanem odświętnych strojów i jakiejś uczty, widać miłość matki do dziecka, które trzyma w ramionach, smutek i zamyślenie dziadka chłopa, krzyk rosyjskiej duszy, wszystko to pokazuje prawdziwą stronę chłopskiego życia.

Praca „Chłopski obiad” zasługuje na uwagę choćby ze względu na odwagę autora, który choć w nieco zawoalowanej formie nie bał się poruszyć ostrego problemu, dlatego obraz ma wyjątkową wartość kulturową i zasługuje na pozytywne recenzje.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Michaiła Szibanowa „Chłopski obiad”