Opis obrazu Pietera Bruegla „Wieża Babel”

Opis obrazu Pietera Bruegla Wieża Babel Bruegel P. the Elder Tower of Babel. Obraz został namalowany w 1563 roku, przechowywany jest w Wiedniu w Muzeum Historii Sztuki. Naukowcom udało się ustalić, że kanoniczny tekst Biblii łączył w jedną opowieść 2 legendy o starożytnym Babilonie: legendę o budowie miasta i mieszaniu się różnych języków oraz legendę o wzniesieniu wieży i rozproszeniu ludzi. Te legendy należały do ​​początku całej historii ludzkości. Według Biblii podstawową przyczyną braku jedności językowej i terytorialnej wśród ludzi jest interwencja Boga. Ludzie zajmowali się wyrabianiem cegieł, palili je i mówili: „Zbudujmy sobie miasto z wieżą do nieba”. Ale Bóg postanowił uspokoić ich dumę i pomieszał wszystkie języki, a oni przestali się rozumieć, rozprzestrzenił ich w różne części świata, dlatego nie można było dokończyć wieży. Nimrod to legendarny zdobywca Babilonu w II wieku pne, pod jego przywództwem zbudowano wieżę. Można go przedstawić jako drogę spiralną w górę lub jako sekwencję poziomów – z których każdy jest węższy niż poprzedni. Nimrod jest czasami przedstawiany jako przywódca robotników niosących cegły. Artysta wyraża ideę wielu języków, przedstawiając przedstawicieli różnych ras. Źródłem budowy Wieży Babel był „ziggurat”, który był rozległą budowlą sakralną wykonaną z kamienia, co jest cechą charakterystyczną wszystkich wielkich sumeryjskich miast Mezopotamii. Jej schody prowadziły z ziemi do znajdującej się na szczycie świątyni, gdzie Bóg i kapłanka zawarli święty ślub. Zamieszanie języków lub Babilon (po hebrajsku zamieszanie) miało odzwierciedlać wrażenie, jakie wywarły na plemionach żyjących na pustyni, miasta takie jak Babilon i jego mieszanka narodów i zwyczajów. Przedstawianie Wieży Babel w sztuce północnego średniowiecza było dość modne.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)