Opis obrazu Stanisława Żukowskiego „Las”

Opis obrazu Stanisława Żukowskiego Las

Artysta Stanisław Żukowski (1873-1944), urodzony w czasach imperium rosyjskiego, był białorusko-polskim pochodzenia, a jego losy, w tym jego twórczość, zapadły w trudne czasy upadku niektórych imperiów i powstawania nowych, a także w czasie wojny i innych wstrząsów. co bezpośrednio wpłynęło na jego życie i światopogląd.

Sam artysta urodził się w rodzinie polskiego arystokraty, któremu skonfiskowano wszystkie jego ziemie za rzekomy udział w polskim powstaniu przeciwko uciskowi Imperium Rosyjskiego, które miało miejsce w 1863 roku.

Jednak niektóre źródła podają, że przyczyna konfiskaty ziemi ojcu przyszłego artysty nie była wcale polityczna, ale ekonomiczna. W wyniku konfiskat ojciec Żukowskiego, a także większość szlachty białorusko-polskiej, nie mogli utrzymać swojego majątku w stanie nienaruszonym i został zmuszony do zostania dzierżawcą.

class="resp-container">

Już w 1892 roku, mimo protestów ojca, przyszły artysta wyjechał na studia do Moskwy, gdzie studiował malarstwo w Lewitanie i ukończył Moskiewską Szkołę Malarstwa, Rzeźby i Architektury, po czym wziął udział w wielu wystawach, gdzie po raz pierwszy zadeklarował się jako malarz wysokiego szczebla.

Obraz zatytułowany „Las” został namalowany przez niego w 1900 roku i jego powstanie praktycznie zbiega się z powszechnym uznaniem Żukowskiego za jednego z najbardziej znanych i najbardziej profesjonalnych malarzy pejzażystów pracujących w kierunku impresjonistycznym. Obraz przedstawia brzozowy zagajnik, na tle którego w oddali biegną chmury. Słońce prześwieca przez drzewa, oświetlając zieloną trawę na polanie obok drzew.

Praca działa uspokajająco i pozytywnie na widza, będąc w istocie jednym z rezultatów długich podróży artysty po Centralnej Rosji, gdzie czerpał inspirację do tworzenia swoich obrazów.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Stanisława Żukowskiego „Las”