Opis obrazu Wiktora Borysowa-Musatowa „Duchy”

Opis obrazu Wiktora Borysowa Musatowa Duchy Ten obraz jest ostatnim akcentem cyklu artystycznego Saratowa, namalowanego w Zubrilovce w latach 1902-1903. Wcześniej Borysowi-Musatowowi udało się namalować w majątku inne płótna („Staw”, „Dama przy arrasie”), które motywacyjnie korelowały ze „Znakami”, ustępując im siłą stworzonego nastroju. Jak wspomina żona artysty, sama jesienna przyroda, przy swoich ponurych dniach, przyczyniła się do powstania obrazów pełnych poetyckiego smutku. Niegdyś kwitnąca posiadłość, w której niegdyś gościli Derzhavin i Krylov, była w podobnym nastroju, ale teraz opustoszała. To Zubrilovka, a raczej jej południowa strona została schwytana w Ghosts. Płótno przedstawia cofające się półprzezroczyste postacie kobiet. Na twarzy jednego z nich uchwycona jest smutna cisza, zrozumienie niemożliwości wyrażenia słowami wewnętrznego dramatu. Ogólnie rzecz biorąc, kobieta w rozumieniu filozofów

i pisarzy Srebrnego Wieku uosabiała „Duszę Świata”, rodzaj transcendentalnej esencji. Na tym płótnie kobiety nie są pozbawione cech tajemniczości, jednak główny sens nadawany ich obrazom jest inny: rozstanie ze starym szlachetnym stylem życia, pogrążenie się w zapomnieniu i oczekiwanie na nowy, „żelazny” wiek. Podobnie przeżyli bohaterowie „Wiśniowego sadu” A. Czechowa… Ze względu na tematykę swoich prac artysta znany był jako „śpiewak szlachetnych gniazd”, a jego płótna nazwano lirycznym pamiętnikiem umierającej dawnej Rosji. Artystyczny sposób Borysowa-Musatowa okazuje się bliski stylowi malarzy XVIII wieku (np. Rokotowa) i symbolistów, przedstawiających świat jako rodzaj mgły, lekkiej kurtyny nad tajemniczym Coś. W „Ghosts” efekt ten uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnej gamy kolorów, przez co cechy nie tylko znaków, ale także samego osiedla, zacierają się i łączą. Wszystko to sprawia wrażenie miraża, niestabilności płótna. Wydaje się, że pod obrazem kryje się inna rzeczywistość, jednak sama w sobie nie jest silniejsza od tkanki gazowej.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Wiktora Borysowa-Musatowa „Duchy”