Obrazy artysty ‘Stozharov Vladimir

Stozharov Vladimir

Opis obrazu Władimira Stożarowa „U samowara”

Vladimir Stozharov od dzieciństwa okazywał miłość do kultury rosyjskiej. Często podróżował do miast i przedmieść Rosji, gdzie obserwował życie i rzemiosło ludowe chłopów. Po studiach zaczął jeszcze częściej podróżować po całym kraju. […]

Opis obrazu Władimira Stożarowa „Len”

Artysta jak nikt inny zakochał się w dawnych czasach. Od najmłodszych lat podróżował do rosyjskich miast północnych. Ogólnie rzecz biorąc, północ Rosji, a zwłaszcza obszary Syberii, były ulubionymi miejscami Stożarowa. Wiele się […]

Scroll To Top