Obrazy artysty ‘Tatlin Vladimir

Tatlin Vladimir

Opis obrazu Władimira Tatlina „Żeglarz”

Praca Vladimira Tatlina „Sailor” jest w istocie portretem autobiograficznym. W wieku 14 lat Vladimir uciekł z domu i dostał pracę jako chłopiec kabinowy na statku. Młody człowiek przez rok pływał po Morzu […]

Opis kompozycji Władimira Tatlina „Kontr-relief”

Od 1913 roku Vladimir Tatlin podejmuje pierwsze rewolucyjne próby tworzenia szkiców na styku dwóch pokrewnych dziedzin sztuki: rzeźby i malarstwa. Rezultatem eksperymentów artystycznych były „kontr-reliefy”. Gotowe konstrukcje obrazkowe swoim wyglądem wyznaczyły nowy […]

Opis obrazu Władimira Tatlina „Model”

Obraz Vladimira Tatlina „Model” powstał w 1913 roku i wszedł w skład całego cyklu prac autora, wykonanych specjalnie dla Galerii Trietiakowskiej. Ta grupa prac charakteryzuje artystę, który przechodzi trudną drogę twórczą, zaczynając […]

Scroll To Top