Opis obrazu Paolo Veronese „Mars i Wenus”

Paolo Veronese jest wybitnym przedstawicielem weneckiej szkoły malarskiej. Było tam wielu znanych artystów. Wśród nich wyróżniał się Paolo Veronese. Stworzył wiele obrazów o tematyce mitologicznej. Jasne, wyraziste, niezwykłe piękno płótna „Mars i Wenus” to

Opis obrazu Paolo Veronese „Triumf Mardocheusza”

Paolo Veronese pracował nad tym arcydziełem przez pięć lat. Płótno z zaokrąglonymi krawędziami zdobi Pałac Dożów we Włoszech. Historycy nie potrafili ustalić dokładnej daty powstania „Triumfu Mardocheusza”, obraz został prawdopodobnie ukończony w połowie lat