Obrazy artysty ‘Yablonskaya Tatiana

Yablonskaya Tatiana

Opis obrazu Tatyany Jabłońskiej „Lato”

Rok powstania – 1967. Materiały: olej na płótnie. Wymiary: 205 x 250 cm Przechowywane w Państwowej Galerii Trietiakowskiej, Moskwa, RF. Droga twórcza Tatyany Nikołajewnej rozpoczęła się pomyślnie w Kijowie w latach przedwojennych, […]

Opis obrazu Tatyany Jabłońskiej „Wiosna”

Artysta nigdy nie lubił tego zdjęcia. Zarzuciła sobie „bierny” naturalizm i fotograficzną jakość, oceniając ogólną jakość obrazu jako bardzo przeciętną. Jednak takiej samooceny artystki nie tłumaczy bynajmniej bylejakość obrazu (o której nawet […]

Opis obrazu Tatyany Jabłońskiej „Len”

T. N. Yablonskaya jest wybitnym przedstawicielem malarstwa codziennego. Trudne losy artystki znalazły odzwierciedlenie w jej pracach. Jej obrazy często poświęcone są zwykłym zawodom roboczym, przez innych niezasłużenie niedocenianymi. Praca „Len” celebruje ciężką […]

Opis obrazu Tatyany Jabłońskiej „Poranek”

Obraz Tatiany Jabłońskiej „Poranek” odnosi się do 1954 roku. Podkreśla piękno codziennego życia. Tytuł pracy mówi sam za siebie: płótno przedstawia wczesny poranek. „Świadczą o tym” jasne kolory, które przenoszą światło słoneczne, […]

Scroll To Top