Obrazy artysty ‘Yaroshenko Nikolay

Yaroshenko Nikolay

Opis obrazu Mikołaja Jaroszenki „Uczeń

„Kursistka” to jedna z odpowiedzi Jaroszenki, zawsze wrażliwego na społeczne niepokoje, na kolejną zmianę w zwyczajowym stylu życia. Jak w odpowiedzi na żal ludzi z powodu aresztowanych i represjonowanych pisze „Życie jest […]

Opis obrazu Nikołaja Jaroszenki „Strażak”

„Strażak” Jaroszenki był jednym z pierwszych filmów opowiadających o trudnych losach narodu rosyjskiego. Wraz z innymi poświęconymi temu samemu tematowi stworzyła obraz proletariusza, robotnika, który nie lubi pracy, który pracuje jak bydło […]

Opis obrazu Nikołaja Jaroszenki „Studenta”

Obok „Kursistki”, słynnym dziełem byłego generała dywizji, po artyście, który wybrał to rzemiosło, Mikołaju Aleksandrowiczu Jaroszence, jest dzieło „Student”. Nikołaj Aleksandrowicz, mimo swojego pochodzenia, nie stronił od komunikowania się z ludźmi ze […]

Scroll To Top