Opis obrazu Andrieja Iwanowicza Iwanowa „Ofiarowanie Pańskie”

Opis obrazu Andrieja Iwanowicza Iwanowa Ofiarowanie Pańskie

Obraz „Ofiarowanie Pana” został namalowany przez Iwanowa w drugiej połowie XIX wieku. Artysta przedstawił na nim ewangeliczną opowieść o spotkaniu Symeona z małym Jezusem w świątyni jerozolimskiej.

Zgodnie z rytuałem czterdziestego dnia po urodzeniu pierworodnego rodzice musieli wnieść do świątyni symboliczny okup jerozolimski – roczny baranek i młodą gołębicę lub synogarlicę. Biedna rodzina mogła przynieść kilka gołębi.

Kiedy rodzina przyniosła Dzieciątko Jezus do świątyni, aby ukazało się Panu. Stary Symeon ich spotkał.

Według legendy Symeon jest jednym z żydowskich tłumaczy języka greckiego. Tłumacząc Księgę Izajasza, wątpił w pisma proroka. A potem ukazał mu się anioł i przepowiedział, że Semin będzie żył w nieśmiertelności, dopóki nie ujrzy Pana Chrystusa. I nadszedł ten dzień.

Kiedy Józef Obrocznik przybył czterdziestego dnia, Najświętszy Theotokos z Dzieciątkiem Jezus udał się do Jerozolimy, aby wypełnić przykazania Prawa. Podniósł Chrystusa na rękach i krzyczał z nieskrywaną radością. W końcu czekał na spotkanie i prosi o koniec swojego życia. Semin przez ponad trzysta lat żył na świecie, czekając na to spotkanie z Chrystusem, o którym zapowiadały zapisy z Księgi Izajasza.

Iwanow przedstawiony na zdjęciu Symeon z dzieckiem na ręku, stojący na cokole przed ministrami świątyni. A rodzice klęczący z ofiarą. Przedstawiono także mężczyznę, chłopca, kobietę w czarnej szacie – to prorokini Anna, która również rozpoznała Pana w dziecku. Wszyscy oni stali się mimowolnymi świadkami spotkania Symeona i Jezusa. I tak doszło do spotkania, spotkania Starego i Nowego Testamentu.

Obecnie obraz Andrieja Iwanowicza Iwanowa „Ofiarowanie Pańskie” znajduje się w Państwowym Muzeum Rosyjskim w Sankt Petersburgu.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)