Opis obrazu Mikołaja Ge „Golgota”

Opis obrazu Mikołaja Ge Golgota

Obraz „Kalwaria” stał się jednym z ostatnich dzieł Nikołaja Ge i zdaniem krytyków pozostał niedokończony. Autor starał się nadać swojej pracy głęboki sens moralny.

W centrum obrazu Chrystus i dwóch złodziei. Każda postać na obrazku posiada własne cechy charakteru. Autor prowadzi więc dialog z widzem, subtelnie podpowiadając, co się dzieje i opowiadając o nastroju każdej z postaci. Syn Boży ogarnęła rozpacz, załamuje ręce. Jego oczy są zamknięte, a głowa mimowolnie odrzucona do tyłu.

Przestępca ze związanymi rękami wygląda zza Jezusa. Otworzył usta, a jego oczy rozszerzyły się z przerażenia. Po prawej młody człowiek, niegdyś rabuś, teraz męczennik, który ze smutkiem się odwrócił. Mimowolnie zauważasz, jak autor sprzeciwia się swoim bohaterom. Wszystkie postacie są nieruchome, jakby zastygły w oczekiwaniu na nieuchronność.

class="resp-container">

Po lewej stronie w polu widzenia pojawia się uciążliwa ręka, sygnalizująca rozpoczęcie egzekucji. Postać Jezusa emanuje beznadziejnością, zapowiada długą i bolesną śmierć. U jego stóp został już złożony krzyż. Nikolai Ge bardzo dokładnie pokazał, jak Chrystus został zdradzony i wysłany na haniebną egzekucję. Artysta całą swoją naturą rozumiał, że Syn Boży został stracony niesprawiedliwie. Zadaniem, jakie postawił sobie autor, jest uświadomienie widzowi, że Chrystus swoim czynem odpokutował za grzechy całej ludzkości i dał ludzkości szansę na zbawienie, ofiarując swoje życie.

Geowi zarzucano pogardę dla formy i nadużywanie kontrastujących kolorów. Być może była to jedyna technika zdolna wyrazić uczucia artysty.

Ge malował charakterystycznymi szerokimi kreskami i nie bał się używać na swoich płótnach diametralnie przeciwnych kolorów. Zainspirowała go idea o cechach moralnych, a nie religijnych. Dlatego przedstawił Chrystusa jako symbol samozaparcia w imię zbawienia ludzkich dusz. Nikolai Ge przez całe życie miał nadzieję, że dzięki sztuce ludzkość opamięta się, a świat zostanie naprawiony.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Mikołaja Ge „Golgota”