Opis obrazu Nicholasa Roericha „Sztandar pokoju”

Opis obrazu Nicholasa Roericha Sztandar pokoju

Roerich jest nie tylko artystą, ale także ideologicznym inspiratorem „Paktu Roericha” – dokumentu, który mówi o nienaruszalności zabytków historycznych i kulturowych na całym świecie w każdej sytuacji, także wojennej. Znakiem paktu jest tak zwany „Sztandar Pokoju”, który składa się z trzech czerwonych okręgów zamkniętych w jednym dużym kole. Istnieją różne interpretacje tego symbolu. Według pierwszej reprezentuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zamknięte w wieczności.

Według drugiego to religia, wiedza i sztuka, zamknięte w kręgu kultury. Chrześcijanie widzą w sztandarze aluzję do Trójcy, według której Bóg jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, którzy mimo Trójcy są jednym Bogiem. Sam Roerich twierdził, że wybrany przez niego znak występuje w wielu kulturach i wszędzie jego znaczenie jest bliskie świętości. Nie dzieje się tak po prostu

– to znak prawdy, powszechnej wiedzy i łaski. Rozsądne i słuszne jest oznaczanie ich wartości kulturowych, które są chronione przez Pakt.

„Sztandar pokoju”, jak obraz, jest rzeczywistym sztandarem na tle ciemnoniebieskiego, ponurego miasta prawdy. Nie zapomina też o Szambali, kraju, w którym zwycięża prawda, wielokrotnie śpiewana przez Roericha. Pokazuje tam, że wszędzie tam, gdzie leci Sztandar, króluje wielka prawda i najwyższe znaczenie, a przyjście na cześć wartości wyznaczonych przez Sztandar jest jak dotknięcie Szambali, choć pośrednio, krawędzią niegodnej świadomości.

Jednak, jak to często bywa w przypadku Roericha, obraz ma również drugi plan. Według niego niebieskie miasto to nie Szambala, ale symbol całego świata żyjącego w ignorancji i ciemności. Podniesiony nad nim sztandar powinien stać się gwiazdą przewodnią, która doprowadzi poszukiwaczy do Prawdy – stąd zimne, matowe kolory pod sztandarem i jej niemal namacalny blask, który jest gotowy do zmiany świata, jeśli jest wystarczająco dużo ludzi, którzy zaakceptują go jako swój znak.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Nicholasa Roericha „Sztandar pokoju”