Opis pomnika Jurija Dołgoruki w Moskwie

Opis pomnika Jurija Dołgoruki w Moskwie

Pomnik tej postaci historycznej znajduje się w Moskwie na placu Tverskaya. To jeden z najbardziej kontrowersyjnych moskiewskich zabytków w mieście. Jest też bohaterem folkloru stolicy, a także przykładem sztuki ZSRR we wczesnym okresie powojennym – koniec lat czterdziestych – początek pięćdziesiątych. Pomnik ma cechy realizmu w stylu radzieckim, a także dużą dbałość o wszystkie drobne szczegóły i wystrój. Jednak zadziwia swoją wielkością i wielkością.

Jurij Dolgoruky jest słusznie uważany za założyciela Moskwy. Tradycyjnie już w 1947 roku z wielkim rozmachem obchodzono osiemsetną rocznicę powstania miasta. Szczególną uwagę zwrócono na fundatora stolicy. Postanowiono więc zbudować pomnik fundatora stolicy.

Autorem pomnika jest mistrz tworzyw sztucznych i ceramiki S. Orłow. Pomnik dosłownie skłania się ku stylom architektury staroruskiej. Pomnik budowano siedem lat. Długotrwała budowa wynikała przede wszystkim z tego, że właśnie w roku, w którym rozpoczęto budowę pomnika, zdecydowano się na budowę stalinowskich drapaczy chmur.

Co ciekawe, pierwotnie na tym pomniku planowano napis, który wspominał o tym, że rzeźba powstała dzięki opiece rządu radzieckiego. Jednak autor nalegał, aby takiego napisu nie było. Jest to więc prawie jedyny przypadek, w którym pomnik nie odzwierciedla panującej wówczas ideologii. Ale to wcale go nie pogorszyło.

Ten pomnik jest zasłużonym symbolem stolicy. Przeszedł przez różne epoki i różne postawy wobec siebie – od pełnego szacunku do dezaprobaty. Jednak teraz jego wizerunek jest rozpowszechniony na wielu pocztówkach i pamiątkach, a wszystkie wydarzenia, które są niezapomniane dla Moskwy, odbywają się w pobliżu tego pomnika. To nadaje wszystkim świątecznym wydarzeniom pewną radość.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)