Obrazy artysty ‘Bogdanov-Belsky Nikolay

Bogdanov-Belsky Nikolay

Opis obrazu Nikołaja Bogdanowa-Belskiego „Dzieci”

Obraz został napisany przez artystę-akademika malarstwa rosyjskiego Nikołaja Pietrowicza Bogdanowa-Belskiego. Jego charakterystyczną cechą jest pisanie wielu płócien o tematyce chłopskiej. Ponieważ sam urodził się w biednej rodzinie, artysta dobrze zna taką atmosferę. […]

Scroll To Top