Obrazy artysty ‘Brodsky Isaac

Brodsky Isaac

Opis obrazu Izaaka Brodskiego „Włochy”

Wielu wielkich malarzy próbowało przedstawić ten stan na różne sposoby. Niektóre to krajobrazy, niektóre abstrakcje, a niektóre to tylko sceny rodzajowe. Artysta Brodsky zebrał na swoim płótnie wszystko, co może w jakiś […]

Opis obrazu Izaaka Brodskiego „Zima”

Izaak Wasiliewicz Brodski urodził się i żył na przełomie dwóch stuleci, gdyż należał do pokolenia, które złapało czasy carskiej władzy. Ale w przeciwieństwie do wielu innych rzemieślników zdecydował się pozostać i tworzyć […]

Opis obrazu „Kościół” Izaaka Brodskiego

Obraz został stworzony przez I. I. Brodskiego w 1905 roku. Malarz preferował pejzaże, w których umiejętnie posługiwał się technikami i specjalnymi motywami charakterystycznymi dla dzieł dawnych mistrzów. Jeśli na wczesnym etapie próbował […]

Opis obrazu Izaaka Izraela „Stalina”

1937 g. Portret słynnego Józefa Wissarionowicza Stalina, namalowany olejem na płótnie. Artysta Brodski bardzo często malował portrety znanych i utalentowanych ludzi z różnych dziedzin działalności. Wiele dzieł poświęconych jest przywódcy proletariatu Leninowi. […]

Opis obrazu Izaaka Brodskiego „Opadłe liście”

Brodsky Isaak Izrailevich jest artystą żyjącym i tworzącym w czasach radzieckich. Namalował wiele obrazów, ale najbardziej znane są jesienne pejzaże Brodskiego. Jak nikt inny umiał przekazać dyskretne piękno, skromny urok i wyrafinowanie […]

Opis obrazu Izaaka Brodskiego „Portret Stalina”

Brodski był nie tylko znakomitym portrecistą, postacią publiczną, ale także zajmował szczególne miejsce w elicie politycznej. Wiadomo, że portrety liderów powierzali nam tylko najbardziej zaufani i odpowiedzialni artyści. To był Brodski. Po […]

Opis obrazu Izaaka Brodskiego „Park Alley”

Obraz „Aleja parku” należy do pędzla Isaaka Izrailevicha Brodskiego. Prace nad płótnem zakończono w 1930 roku. Centralne miejsce na zdjęciu zajmują ogromne drzewa, najwyraźniej jesiony. Gałęzie drzew pochylają się do ziemi i […]

Opis obrazu Izaaka Brodskiego „Na daczy”

Akademicka dacza znajdująca się w Twerze była przystanią dla wielu utalentowanych malarzy. Jej uczniowie nieustannie uprawiali malarstwo pejzażowe, odwiedzali bezpłatną bibliotekę, organizowali wystawy stałe. Izaak Brodski również poświęcił temu dużo czasu. Ten […]

Scroll To Top