Obrazy artysty ‘Feldman Vladimir

Feldman Vladimir

Opis obrazu Vladimira Feldmana „Ojczyzna”

Płótno przedstawia żołnierza opartego o brzozę. Obejmuje ją tak czule jak jego dziewczyna. Widać, że żołnierz od dawna nie był w swojej ojczyźnie, a brzoza reprezentuje rodzimą ziemię rosyjską. Prawdopodobnie był w […]

Scroll To Top