Obrazy artysty ‘Kivshenko Alexey

Kivshenko Alexey

Opis obrazu Aleksieja Kiwszenki „Zhnitvo”

Aleksiej Kiwszenko urodził się w rodzinie pańszczyźnianego hrabiego Szeremietiewa we wsi Sieriebrianje Prudy w prowincji Tula, ale dzięki wielu talentom ojca i przychylnemu nastawieniu hrabiego do niego, chłopiec wcześnie zaczął rozwijać swój […]

Scroll To Top