Obrazy artysty ‘Kriveli Carlo

Kriveli Carlo

Opis obrazu Carla Crivellego „Madonna and Child”

Fabuły ikon znajdują odzwierciedlenie w niektórych płótnach artystów niezwiązanych bezpośrednio z duchowieństwem. Za jedno z takich dzieł można uznać „Madonnę z Dzieciątkiem” genialnego weneckiego mistrza Carlo Crivelli. Obraz powstał w ostatnich latach […]

Scroll To Top