Obrazy artysty ‘Meshchersky Arseny

Meshchersky Arseny

Opis obrazu Arseny Meshchersky’ego „Ice drift”

A. I. Meshchersky później zaczął doskonalić malarstwo na Akademii, dużo pracował samodzielnie i dopiero pół wieku później postanowił opanować zasady malowania. Jego sposób pracy był wyjątkowy, zupełnie nie zgadzał się z nauczycielami. […]

Opis obrazu Arseny Meshchersky’ego „Kaukaz”

Meshchersky stworzył ogromną liczbę wspaniałych krajobrazów. Obrazy artysty uderzają niezwykłym realizmem, jaskrawymi kolorami. Wydają się tchnąć własnym, szczególnym, nieznanym, ale jednocześnie oryginalnym życiem. Szkolenie Meshchersky’ego w Szwajcarii znalazło odzwierciedlenie w jego pracach. […]

Scroll To Top