Obrazy artysty ‘Nieznany autor

Nieznany autor

Opis obrazu „Parsuna księcia M. V. Skopin-Shuisky”

Słowo „parsuna” pochodzi z łaciny: persona – osoba. Termin ten ma odnosić się do portretów, które powstały w przejściowym momencie w historii Rosji, gdy średniowieczny światopogląd został przekształcony i nastąpiło przejście od […]

Scroll To Top