Opis obrazu Claude’a Moneta „Śniadanie na trawie”

Opis obrazu Claudea Moneta Śniadanie na trawie

Monet jest jednym z głównych zwolenników impresjonizmu. Swoimi obrazami położył podwaliny pod nowoczesną sztukę piękną i zrewolucjonizował dalsze malarstwo europejskie. „Śniadanie na trawie” to swoisty manifest popierający obraz Edouarda Maneta pod tym samym tytułem, który w 1863 roku wywołał w Salonie Nędzników prawdziwy skandal. Obraz przedstawiał nagą kobietę w otoczeniu ubranych mężczyzn

– zuchwałość niespotykaną na tamte czasy. W 1865 roku Claude Monet rozpoczął pracę nad własną wersją obrazu Śniadanie na trawie. Płótno jest uważane za ogromne – 6×4,6 m. Artysta najpierw wykonuje szkice i małe szkice w lesie Fontainebleau, a następnie osobno w pracowni rysuje modelki i modelki (do których pozowała jego przyszła żona Camille Donsier). Później artysta wszystko harmonijnie komponuje, dopasowując modele do krajobrazu. Breakfast on the Grass to zbiór eleganckich mężczyzn i kobiet urządzających piknik na świeżym powietrzu w cieniu starych drzew. Na podstawie serca wykutego w korze jednego z nich można ocenić, w jakim romantycznym nastroju Monet stworzył to arcydzieło. Obraz oparty jest na zasadach światłocienia. Promienie słoneczne przebijają całe płótno artysty i przenikają przez listowie drzew. Monet rozpaczliwie szukał światła i wypełnił nim dosłownie cały swój obraz, promienie słoneczne delikatnie padały na różne fragmenty obrazu – tkaniny na sukienki damskie, skrawki trawy czy ludzkiej skóry. Niestety płótno nigdy nie zostało ukończone przez artystę iw 1878 roku Monet zostawia je jako depozyt na rzecz właściciela hotelu. Artysta wiele lat później próbuje sfinalizować zapomniane arcydzieło, ale niektóre jego części są mocno zniszczone przez wilgoć, Dlatego Monet po prostu odcina niepotrzebne i pozostają tylko fragmenty z fundamentalnej idei, która jest teraz przechowywana w Luwrze, a szkic naturalnej wielkości obrazu znajduje się w Państwowym Muzeum Sztuk Pięknych. Puszkina w Moskwie. Tylko dzięki tym zakonserwowanym ziarnom potomkowie francuskiego impresjonisty do dziś mogą podziwiać jego dar od Boga.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Claude’a Moneta „Śniadanie na trawie”