Opis obrazu Raphaela Santiego „Niesienie krzyża”

Opis obrazu Raphaela Santiego Niesienie krzyża

Niesienie krzyża to jedno z najbardziej tragicznych dzieł Rafaela. Przekazuje nie tylko moment ich życia Chrystusa, opisany w źródłach religijnych, ale także ludzkie emocje, które autor tak pilnie przekazywał. W oczach Dziewic po prawej stronie płótna czyta się uczucie żalu, bezradności, niepokoju i współczucia.

W centrum obrazu Jezus Chrystus przedstawiony jest w koronie cierniowej, roniącej łzy i przeżywającej niesamowitą mękę. Wyczerpany upadł na ziemię pod ciężarem krzyża, po czym informuje Święte Dziewice, że wkrótce nastąpi upadek Jerozolimy. Potem Chrystus spogląda wstecz na swoją matkę, która bezradnie wyciąga ręce w kierunku ukochanego Syna, opłakując Jego los. Maryja Dziewica pomimo ogromnego cierpienia stara się być odważna, ale nie ukrywa żalu. Ta chwila powinna stać się przykładem dla każdego chrześcijanina, który powinien tak samo jak Najświętsza Maryja Panna

przeżyć mękę swojego Zbawiciela.

Ten obraz jest namalowany w stylu nietypowym dla Rafaela. Najpierw bohaterowie obrazu przyjmują uroczyste, wręcz teatralne pozy, a główne wydarzenia wpisują się nie tylko w format płótna, ale także wykraczają poza niego. Paleta kolorystyczna pracy jest dość nasycona, dominują w niej ciemne odcienie w duecie z czerwienią. Technika ta pomaga artyście oddać tragedię wydarzeń, uwydatnić napięcie i cierpienie Dziewic wczuwających się w Chrystusa. Jednocześnie oprawcy Jezusa Chrystusa są przedstawiani jeszcze bardziej wyraziście, co podkreśla ich chamstwo i oszustwo. Ekstremalne stany ludzkiej duszy, takie jak żal, bezradność, empatia i ciężar wzniesiony na ramionach niewinnego – wszystko to przekazał Rafael w jednym z najpopularniejszych obrazów.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Raphaela Santiego „Niesienie krzyża”