Obrazy artysty ‘Iwanow Aleksander

Iwanow Aleksander

Opis obrazu Aleksandra Iwanowa „Autoportret”

Obraz „Autoportret” jest jednym z najpopularniejszych dzieł A. A. Iwanowa. Różni się od większości płócien artysty. Praca powstała przed wyjazdem do Niemiec, wydarzenie to na zawsze zmieniło życie i światopogląd twórcy. Przyjechał […]

Opis obrazu Aleksandra Iwanowa „Oddział”

Aleksander Iwanow był niezwykle wszechstronnym artystą. Tak się złożyło, że jest znany szerokiemu gronu ludzi, przede wszystkim ze swoich arcydzieł o tematyce biblijnej. Ale praca Iwanowa nie ograniczała się tylko do tego. […]

Scroll To Top