Opis obrazu Ilji Głazunowa „Wkład narodów ZSRR do światowej kultury i cywilizacji”

Opis obrazu Ilji Głazunowa Wkład narodów ZSRR do światowej kultury i cywilizacji

Światowa Organizacja UNESCO zgłosiła pomysł stworzenia tego obrazu słynnemu artyście Glazunovowi. Oczywiście taki zaszczyt i uznanie na scenie światowej bardzo schlebiało talentowi artysty, ale zadanie, które stało przed nim, nie było łatwe. W jaki sposób wszystkie najjaśniejsze wartości kulturowe narodu rosyjskiego, które były gromadzone przez stulecia i stopniowo, można było wyrazić w jednym obrazie, a ponadto każdy z nich zasługuje na osobne płótno, na którym zostałby przedstawiony ze wszystkimi szczegółami i być może nie jednym…

Na tym jednym obrazie należało zawrzeć odbicie kultury całego wielonarodowego kraju Sowietów, jednocześnie uchwycić ich wielowiekową warstwę kulturową.

Płótno przypomina kolaż. Każdy jego szczegół ma swoją własną historię, swój szczególny wkład. Nie są ze sobą połączone w jednej kompozycji semantycznej. Przypominają raczej fragmenty,

co w pełni oddaje charakter obrazu i jego główną ideę.

W centrum zdjęcia znajduje się zbliżenie Aleksandra Siergiejewicza Puszkina. Jego wizerunek jest natychmiast widoczny. Artysta podkreślił w ten sposób wagę i siłę Puszkina w jego wkładzie w kulturę rosyjską i światową. Nie możemy nie zgodzić się, że Puszkin jest naprawdę wszystkim. Jego popiersie jest większe w stosunku do innych postaci.

Dostojewskiego można się domyślić zaraz po Puszkinie. Jego obraz jest również narysowany dość duży i szczegółowy. Po prawej stronie płótna możemy również dostrzec osławionego Gogola i Łomonosowa, a także wielu innych wielkich pisarzy i artystów. W samym rogu po prawej stronie obrazu znajduje się najstarsza kultura Rosji. Wszystkie czasopisma o rozwoju kulturalnym są przedstawione na płótnie w porządku chronologicznym od lewej do prawej.

Początek jej biegu i rozwój kultury bierze się z Rusi Kijowskiej i malarstwa ikonowego. Dalej – kościół i pomnik Jurija Dołgorukiego, założyciela Moskwy. Następnie w tle kontemplujemy Newę – tuż za Puszkinem znajduje się piękny Sankt Petersburg, północna stolica. Po lewej stronie są już najnowocześniejsi przedstawiciele kultury rosyjskiej – tutaj są zarówno Czechow, jak i Blok. Za nimi znajduje się Wieża Spasskaya Kremla. A w lewym górnym rogu – Jurij Gagarin, który otworzył nam miejsce.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Ilji Głazunowa „Wkład narodów ZSRR do światowej kultury i cywilizacji”