Opis radzieckiego plakatu „Pokój, praca, maj”

Opis radzieckiego plakatu Pokój, praca, maj

Radziecki plakat artystyczny o charakterze społecznym jest zjawiskiem bardzo różnorodnym i wieloaspektowym. W różnych latach jego istnienia tło stanowiły najważniejsze wydarzenia w historii Związku Radzieckiego.

We wczesnych latach młodej władzy walka klas odgrywała główną rolę w większości plakatów z tamtych czasów. Temat ten był istotny dla rewolucyjnych lat, kiedy to walka między przeciwstawnymi klasami doprowadziła do powstania nowego państwa na mapie świata, powstałego na gruzach dawnego imperium rosyjskiego.

Plakaty z tego okresu podjęły ideę zajęć i przekazały ją w całości. Jednym z twórców radzieckiego plakatu tamtych czasów jest Aleksandr Apsit, łotew z urodzenia, grafik znany od czasów przedrewolucyjnych. Swoją formację przeszedł jako twórca dzieł sztuki w Petersburgu. Tam, będąc blisko kręgów rewolucyjnych, był przesiąknięty ideami walki klasowej. Po rewolucji

zwrócił uwagę na plakaty. Jego zdaniem to właśnie ten rodzaj sztuki plastycznej pomaga w jak najdokładniejszym, klarownym i zrozumiałym przekazaniu idei przedstawionych przez autora szerokiej publiczności.

Jednym z najbardziej znanych dzieł Aleksandra Apsita jest plakat „1 maja” namalowany przez niego w 1919 roku. Jego pojawienie się zostało przez autora zaplanowane na Międzynarodowy Dzień Robotników i Robotników. Biorąc pod uwagę poglądy Apsita na walkę klas, łatwo zgadnąć, dlaczego zdecydował się stworzyć dzieło na to święto.

Plakat składa się z pracowników, za którymi stoi globus. Na czele ruchu robotniczego stoi mężczyzna w czerwonej koszuli, wyraźnie symbolizującej klasę robotniczą Związku Radzieckiego. Aktywnie coś innym ludziom mówi, aktywnie wskazując na świat, który już pokazuje początek rewolucyjnego przypływu robotników, który rozpoczął się na ziemiach sowieckich.

Ten plakat jest świetną ilustracją idei i poglądów tamtej epoki. Według nich do światowej rewolucji proletariackiej nie jest daleko i to robotnik radziecki odegra w niej główną rolę.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis radzieckiego plakatu „Pokój, praca, maj”