Obrazy artysty ‘Plakaty

Plakaty

Opis radzieckiego plakatu „Broń Moskwy!”

Wielka Wojna Ojczyźniana stała się prawdziwym katalizatorem najbardziej aktywnego rozwoju radzieckiej sztuki plakatu. Wspólnym motywem przewodnim plakatów tamtych czasów była klarowna ekspresja przekazywanej idei, silna perswazja obrazów i patriotyczny patos na najwyższym […]

Opis radzieckiego plakatu „Nie piję”

Temat alkoholu zawsze był dla naszego kraju bolesny. Od dawna ludzie w Rosji uwielbiali pić. Nietrzeźwość to wada, która może zniszczyć nie tylko życie samego pijącego, ale także wyrządzić innym nieodwracalną krzywdę. […]

Opis radzieckiego plakatu „Nie rozmawiaj!”

Wielka Wojna Ojczyźniana toczyła się nie tylko z przodu, ale także z tyłu. Miliony obywateli radzieckich niestrudzenie pracowało dla dobra Armii Czerwonej, dostarczając jej amunicję, amunicję, niezbędny sprzęt i zapasy. Jednostki medyczne […]

Opis radzieckiego plakatu „Bądź czujny”

Nasz kraj zawsze słynął z bardzo potężnego przemysłu i armii. Mamy z czego być dumni. Tajemnic naszej siły i chwały nie da się rozwiązać do dziś. Aby zachować tajemnicę i zachować czujność, […]

Opis radzieckiego plakatu „Wygraliśmy!”

Walka narodu radzieckiego z nazistowskimi najeźdźcami trwała cztery długie lata. W 1945 roku było jasne, że zwycięstwo nie jest daleko. W tym czasie terytorium Związku Radzieckiego było już całkowicie wyzwolone od wojsk […]

Opis radzieckiego plakatu „Gotowi do pracy i obrony”

Jedną z godnych uwagi cech czasów radzieckich było dążenie do zdrowego stylu życia. Promowano go poprzez głośne hasła, telewizję, spotkania publiczne i oczywiście plakaty propagandowe. To był cały świat, który odzwierciedlał istotę […]

Opis radzieckiego plakatu „BAM – plac budowy stulecia”

Plakat radziecki zawdzięcza swój rozwój nie tylko ideologicznym porządkom partii. Zawsze żywo i szybko reagował na różne ważne wydarzenia z życia społecznego. W pierwszych latach istnienia nowego państwa, które powstało na gruzach […]

Scroll To Top