Obrazy artysty ‘Koro Camille

Koro Camille

Opis obrazu Camille Corot „Podmuch wiatru”

Artystce udało się rozwiązać trudne zadanie połączenia cech klasycyzmu, romantyzmu i realizmu. Wszystko to uzupełnia się tak organicznie, że nie można narysować wyraźnej linii. Na wielu obrazach widać antycypację impresjonizmu. Krajobraz mistrza […]

Opis obrazu Camille Corot „Poranek”

Należy od razu zauważyć: płótno jest tak stare, że nawet na zdjęciu widać, jak farba trochę się pogorszyła, aw niektórych miejscach pociemniała, dlatego nie zawsze można zrozumieć, co dzieje się na płótnie. […]

Opis obrazu Camille Corot „Bathing Diana”

Pisząc jedno ze swoich ostatnich dzieł, Jean Baptiste Corot wykorzystał jeden z popularnych obrazów starożytnej mitologii rzymskiej. Diana jest patronką łowiectwa, lasów, świata zwierząt i roślin. Opuszczając towarzyszy, postanowiła popływać pod wierzchołkami […]

Scroll To Top