Obrazy artysty ‘Niestierow Michaił

Niestierow Michaił

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „Siostry”

Artysta przedstawił swój obraz „Dwie siostry” na kilku obrazach. Kopie obrazu „W szkicach”, wykonanego przez artystę w latach 1915-1916 i 1922, znajdują się obecnie w muzeach Ukrainy i Czech. Głównymi bohaterkami płótna […]

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „Nad Wołgą”

Bardzo ciekawa jest historia słynnego obrazu „Nad Wołgą” artysty Niestierowa. Wspaniałe płótno powstałe w 1905 roku nabył kolekcjoner z Astrachania P. M. Dogadin. Następnie dzieło sztuki było wystawiane w Petersburgu, Moskwie, Astrachaniu, […]

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „Dalego”

Autor arcydzieła Michaił Niestierow uwielbiał rysować od dzieciństwa. Szczególnie wciąż młody autor odniósł sukces w pejzażach. Urodzony w Ufie dojrzały artysta szybko zasłynął w świeckich kręgach stolicy. Sukces przyszedł dla Niestierowa po […]

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „Góry”

Michaił Niestierow jest jednym z uczestników partnerstwa wystaw objazdowych. Pochodząc z rodziny kupieckiej, od dzieciństwa nienawidził wszelkiego handlu. Młody człowiek zajmował się sztuką i literaturą. Na szczęście jego ojciec również interesował się […]

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „Trzej starsi”

Artysta Michaił Niestierow nigdy nie znalazł ukojenia w świecie swojej nowoczesności. Jedynie dziewicza natura była niewyczerpanym źródłem jego inspiracji, co znalazło odzwierciedlenie w każdym dziele tego wspaniałego autora. Wierzył, że z jego […]

Opis obrazu Michaiła Niestierowa „Dwa progi”

Kreacja rosyjskiego artysty Michaiła Niestierowa „Dwa progi” daje widzowi możliwość zastanowienia się nad wieloma rzeczami. Pomysł namalowania obrazu został zainspirowany wierszami A. K. Ponadto Tołstoj zawsze fascynowała autora ilustracji baśni. Artysta w […]

Scroll To Top