Opis obrazu Paula Cezanne’a „Krajobraz”

Opis obrazu Paula Cezannea Krajobraz

Wielki artysta Paul Cezanne był nie tylko mistrzem gatunku kubizmu w malarstwie, ale lubił malować pejzaże. W tych pracach twórca najczęściej przedstawia Prowansję – swoją ojczyznę. Co więcej, sam powiedział, że ten, który się tu urodził, nigdy nie będzie zainteresowany takim pięknem. Uniwersalizm obecny w twórczości Cézanne’a jest niesamowity i bliski każdemu koneserowi malarstwa w tym kierunku.

Na pierwszy rzut oka obraz nie jawi się widzowi jako arcydzieło pejzaży, gdyż dyskretne szkice są zbyt proste w swoich kolorach i odcieniach. Jeśli jednak oceniamy dzieło ze względu na zakres wiedzy malarskiej, to na obrazie świeci jakość natury, jak siła życiowa. Stopniowo mistrz wyznacza idealne zarysy kompozycji.

: 'iframe', 'height' : 60, 'width' : 468, 'params' : {} }; document.write('');

Praca Paula Cézanne’a „Krajobraz” łączy w sobie zatokę morską i domy starannie rozmieszczone na brzegu. Wydaje się, że drzewa próbują zakryć odbudowane domy listowiem. Miłość do natury to akcent, który przyświecał Cezanne’owi pisząc obraz.

Skały w oddali kuszą plastycznością i kanciastymi kształtami. Warunki pogodowe są spokojne, a morze wygląda równie spokojnie, jak spokojnie. Rzeczywistość obecna w pracy zaskakuje schludnymi rysami. Artysta nie dąży do podkreślenia jednej rzeczy, dlatego integralność natury i życia jest obserwowana przez widza.

Niewątpliwie Cezanne nie porzuca sześciennej orientacji, ale nie przeszkadza mu to w ukazaniu całej czystości otaczającego piękna. Głębia sztuki artysty wywraca wewnętrzny stan każdego. Nie ma teatru ani sztuki, ale jest maksymalizm, który jest jasno wyrażony i nigdy nie przestaje zadziwiać. Ciepło dźwięków pochodzi z arcydzieła Cezanne’a, jego stylu nie można pomylić z nikim innym. Charakterystyczną cechą pracy „Krajobraz” jest penetracja przez artystę subtelnych rysów piękna świata przyrody.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Paula Cezanne’a „Krajobraz”