Opis obrazu Wassily’ego Kandinsky’ego „Black and Violet” (1923)

Opis obrazu Wassilyego Kandinskyego Black and Violet (1923)

Płótno powstało w okresie, gdy artysta malował swoje najlepsze prace. Po powrocie do Niemiec pracował w atmosferze rewitalizacji wszystkich rodzajów sztuki i dbałości o malarstwo abstrakcyjne w gronie wspaniałych kolegów, co pobudziło proces twórczy i dało nowe pomysły. Wówczas wśród malarza dominowały nazwy płócien, związane z kolorem lub kształtem oraz brakiem obiektywizmu i semantyki. Niejasne obrazy przypominają szyfr ukryty w pojęciach geometrycznych.

Dwie znaczące konfiguracje na płótnie „Czarno-fioletowe” przypominają żaglówki pływające po spokojnym morzu po prawej stronie, przeciwstawione są ciemnej przerażającej chmurze po lewej stronie, uosabiającej umierający świat w momencie zaćmienia. Zbliżający się sztorm wyprzedził już trzecią łódź – pod banderą naszego kraju. W tym duchu obraz jest interpretowany jako ilustracja wyjścia Kandinsky’ego z Rosji.

adman_adcode (middle, 1) -->

Jednak płótno ma wiele interpretacji. Dokładnie odpowiadało to idei artysty, który uważał, że rozumienie i docenienie sztuki jest indywidualne dla każdego widza, który musi w niej odnaleźć swoją esencję. Zwykła interpretacja obrazu opiera się na opisie kolorów i form pozostawionych przez artystę w jego pracach teoretycznych. W dwóch centrach kolorów zaznaczono centra semantyczne: czerń i fiolet przecinają nawet kontrastujące linie przedstawiające dramat, a nawet sztuki walki. Można to porównać do filozoficznej koncepcji walki przeciwieństw, pojedynku światła i ciemności, przeciwstawienia życia i śmierci.

Inna godna uwagi interpretacja wiąże się z nauką twórcy interpretacji dźwięku poprzez obrazy graficzne. Kierując się jego zrozumieniem dźwięku, eksperci interpretują obraz jako orkiestrę strojącą instrumenty. Dźwięk przekształca się w kolory i formy, dominujące, warstwowe, kontrastujące ze sobą. Ta eufonia i kakofonia muszą być dostrzeżone przez widza i docenić konsekwencję i niekonsekwencję. Każdy może fantazjować o obrazie, ale należy pamiętać, że w sztuce abstrakcyjnej eliminowane są wszelkie znaczenia, pozostaje tylko czysta forma: kolor, linie.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Opis obrazu Wassily’ego Kandinsky’ego „Black and Violet” (1923)